Coaching dla dorosłych

Coaching to spotkania mające na celu rozwój osobisty. Prowadzę go w oparciu o humanistyczne podejście terapeutyczne Gestalt, często włączam też techniki arteterapeutyczne takie jak rysunek czy fotografia.. W odróżnieniu od terapii celem coachingu nie jest leczenie a rozwój. Podczas coachingu koncentrujemy się na tym co pozytywne  i dążymy do wyznaczonego celu bez znacznego nawiązywania do przeszłości.

Sesje rozwoju osobistego przeznaczone dla osób, które chcą lepiej wykorzystywać swój potencjał, dążą do twórczego rozwoju w życiu zawodowym lub/i osobistym, chcą polepsz osiągane wyniki, poszerzyć swoją świadomość.

Obszary, którymi zajmuję się podczas coachingu to m.in.:

  • trudności w podjęciu decyzji
  • niepowodzenia w życiu zawodowym
  • brak poczucia satysfakcji z pracy lub studiów
  • brak zadowolenia w związku partnerskim
  • trudności w zmobilizowaniu się do działania
  • konflikty w pracy
  • kryzysy w twórczość artystycznej
  • trudności w odnalezieniu się w nowej roli
Czas i częstotliwość sesji rozwoju osobistego jest ustalany indywidualnie, najczęściej jest to 60 min raz na tydzień, bądź 90 min raz na dwa tygodnie. Czasem ustalamy  zadania do wykonania przez klienta pomiędzy sesjami. Po początkowym spotkaniu, możliwe jest odbywanie niektórych sesji poprzez Skype z kamerą.