Psychoterapia dzieci

Zaczynamy od konsultacji psychologicznej.

Konsultacja wstępna trwa od 1 do 5 spotkań. Na pierwsze spotkanie zapraszam  rodzica/rodziców, aby zebrać informacje o trudności, na kolejnym spotykam się  z dzieckiem. W przypadku adolescentów, zapraszam ich już na pierwsze spotkanie. Czasem na pierwsze spotkanie zapraszam oboje rodziców z dzieckiem, trwa ono wtedy 90 minut.  

Podczas konsultacji decydujemy w czym i w jaki sposób mogę pomóc.  Czasem wystarczy jedno spotkanie, czasem proponuję dalsze formy pomocy, takie jak: krótkoterminowa bądź długoterminowa psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, terapia przez sztukę i zabawę, wsparcie i edukacja rodziców, konsultacje rodzinne, skierowanie do odpowiednich  ośrodków. 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICÓW

Rodzice dzieci poniżej 16 roku życia korzystających z konsultacji psychologicznych proszeni są o wypełnienie dokumentów znajdujących się tutaj.
Najczęściej konsultowane problemy


 • doświadczenie trudnej bądź traumatycznej sytuacji:
 • rozwód rodziców, alkoholizm w rodzinie, konflikt w rodzinie, choroba psychiczna rodzica, śmierć bliskiej osoby,  przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza, brak kontaktu z jednym z rodziców
 • nasilony stres związany ze szkołą, przedszkolem, trudności adaptacyjne
 • trudności  okresu dojrzewania
 • nieśmiałość
 • lęk
 • depresja
 • obsesyjne myśli i kompulsje
 • zaparcia na tle psychologicznym
 • moczenie nocne
 • objawy psychosomatyczne (np. bóle bez przyczyn medycznych)
 • tiki
 • trudności z zasypianiem, koszmary  nocne
 • trudności w relacjach z rówieśnikami bądź dorosłymi
 • problemy w radzeniu sobie ze złością
 • mutyzm 
 • nasilona masturbacja dziecięca
 • ostra rywalizacja w  rodzeństwie
 • zachowanie nieadekwatne do wieku
 • nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb, trudności w komunikacji
 • nasilony bunt i  negatywizm
 • trudności wychowawcze rodziców
 • trudności w nawiązaniu porozumienia rodzice-dziecko
 • wątpliwości co do prawidłowości rozwoju dziecka

Zajmuję się także trudnościami w funkcjonowaniu niemowląt
i dzieci do wieku przedszkolnego takimi jak np.: zasypianie, ustalenie rytmu dnia, jedzenie, lęk przed separacją z rodzicem

              


Jak wygląda spotkanie z psychologiem?

   Młodsze dzieci

 Podczas pracy z dziećmi szczególnie ważne jest dla mnie zachowanie atmosfery swobody i zabawy. Sama jestem mamą i wiem jak ważne jest dla dziecka poczucie bezpieczeństwa.  Sesje odbywają się  w przyjaźnie urządzonym gabinecie, wyposażonym w miejsce do zabawy. Mile widzianymi uczestnikami spotkań są ulubione zabawki małych klientów a także bogaty świat dziecięcych zabaw i gier, w który włączam techniki arteterapii, takie jak malowanie, rysowanie, lepienie z gliny, fotografia, collage, bajki terapeutyczne. Jeśli jest taka potrzeba piszę bajkę terapeutyczną odpowiadającą na specyficzne potrzeby mojego pacjenta, dotyczącą jego  sytuacji (przykładowa bajka).  Włączam także wizualizacje oraz metody Ruchu Rozwijającego.  

 Podczas spotkań dzieci mają możliwość odreagowania zalegających emocji, nauki radzenia sobie z nimi, zrzucenia z siebie ciężaru dręczących je wątpliwości, poczucia winy, lęków. Uczą się wyrażać postawy i uczucia.

W procesie pomocy dzieciom aktywnie uczestniczą rodzice, najważniejsze dla dziecka osoby,  z którymi ustalam jakimi sposobami będą  na co dzień wspomagać swoje dziecko. 


Dzieci starsze i nastolatki

Praca z dzieckiem w starszym wieku szkolnym i nastolatkiem prowadzona jest głównie w podejściu psychodynamicznym,  oparta jest przede wszystkim o rozmowę, z włączeniem działań artystycznych w zależności od zainteresowań dziecka/adolescenta.