Pytania dla rodzica

Rodzice dzieci korzystających z konsultacji psychologicznych bądź terapii proszeni są o wypełnienie:
  •  zgody rodzica na kontakt z psychologiem (obowiązkowo, wymóg prawny)
  • kwestionariusza stanowiącego podstawę wywiadu psychologicznego dotyczącego dziecka (jest on szczególnie przydatny w przypadku konsultacji dzieci do lat 12, jego wypełnienie nie jest obowiązkowe)
Oba dokumenty można pobrać poniżej.
Ċ
Milena Ryznar,
17 mar 2017, 05:40
Ċ
Milena Ryznar,
17 mar 2017, 06:03