Konsultacje rodzinne

Konsultacja rodzinna i terapia dla rodzin z dziećmi

Na konsultacji, "naradzie rodzinnej", członkowie rodziny, także dzieci, mogą w obecności terapeuty w bezpieczny sposób porozmawiać o swoich potrzebach, oczekiwaniach, o tym, co dla każdej osoby jest trudne w relacjach.

Po 1-2 spotkaniach podejmujemy decyzje, czy taka forma pomocy jest wystarczająca, czy też potrzebna będzie dłuższe wsparcie dla rodziny w formie terapii rodzin, terapii pary, lub terapii indywidualnej dla jej członków.

Czasem proponujemy aby z konsultacji rodzin skorzystały rodziny dzieci pozostających u nas w terapii.

Konsultacje dla par

Pary, które napotkały na trudności w związku zapraszam na konsultację dla par. Podczas konsultacji para i terapeuta mogą podjąć decyzję o terapii pary.

Przykładowe przyczyny zgłoszenia na konsultację dla par:

  • "nie potrafimy już ze sobą rozmawiać"

  • "trudno nam zdecydować czy zostać razem czy się rozstać"

  • "czujemy, że w naszym związku czegoś brakuje, coś się wypaliło"

  • "nie mogę znieść ingerencji ze strony rodziny pochodzenia partnera/partnerki"

Czasem pomocne jest, gdy z konsultacji par skorzystali rodzice dzieci pozostających u nas w terapii.