O nas

Nazywam się Milena Ryznar-Żak.  Jestem psychologiem, psychologiem dziecięcym, psychoterapeutą.

Opieram się   na podejściach  systemowym oraz psychodynamicznym  w psychoterapii. Podejście systemowe pomaga mi obserwować pojawiające się trudności dziecka w kontekście rodziny, jest także niezbędne w terapii rodzin i par. W rozumieniu rozwoju dziecka  korzystam z podejścia psychodynamicznego, opieram też na nim sposób prowadzenia procesu terapeutycznego, w którym bardzo ważna jest dla mnie relacja.  Bardzo pomocne spojrzenie na trudności, szczególnie najmłodszych i ich rodziców, daje mi Self-reg. Bezcennym źródłem wiedzy jest także doświadczenie macierzyństwa trójki dzieici.

Częstymi narzędziami w mojej pracy są: terapia przez zabawę, piaskownica, rysunek, malarstwo,  rzeźba, fotografia, bajki terapeutyczne.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, kobietami w ciąży, diadą mama- małe dziecko.


Edukacja

Kurs w nurcie systemowym i psychodynamicznym  jest rekomendowany  przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne   i prowadzony jest przez Ośrodek Szkoleń Systemowych przy Krakowskim Ośrodku Terapii, zajmującym się terapią dzieci, młodzieży i rodzin.


Doświadczenie zawodowe

Przez kilka lat prowadziłam psychoterapię w  Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Medinorm (NFZ).

Jestem założycielką Bronowickiego Gabinetu Psychoterapii.

Na mój model pracy obok edukacji  psychologicznej, psychoterapeutycznej i terapii własnej, wpływa czas własnych plastycznych poszukiwań, dający mi narzędzia do używania sztuki w celach terapeutycznych.

Poszerzałam moje umiejętności podczas stażów    oraz  wolontariatów m.in. na Oddziale chorób afektywnych i warsztatach terapii przez sztukę Oddziału Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobami psychicznymi, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Podczas wcześniejszej pracy zawodowej gromadziłam doświadczenia: przez kilka lat prowadząc stałe konsultacje dla  przedszkoli i żłobków,  w Ośrodku Socjoterapii, w szkołach średnich i policealnych, świadcząc pomoc psychologiczną i prowadząc warsztaty dla organizacji pozarządowych (m.in. Małopolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Uniwersytet Dzieci), zajęcia dla rodziców z niemowlętami w Famidze, a także szkoląc nauczycieli. 

Jestem autorką artykułów z psychologii wychowawczej oraz bajek terapeutycznych.

Superwizja i zasady etyczne

Obowiązuje mnie Kodeks Etyczny Psychologa. Pracuję także zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Kodeksy definiują m. in. tajemnicę zawodową.

Pracę terapeutyczną poddaję superwizji. 

Współpracownicy

Nazywam się Patryk Gramont. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W psychoterapii indywidualnej opieram się na podejściu psychodynamicznym. Natomiast podczas pracy z parami i rodzinami – systemowym.

W terapii z dziećmi opieram się głównie na zabawie symbolicznej, rysunku oraz grach.


Edukacja

 Staże: dwumiesięczny staż szkoleniowy w Ambulatorium Terapii Rodzin – KlinikaPsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie; dwumiesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie; trzymiesięczny staż w Zakładzie Psychoterapii – Szpital Uniwersytecki.

 Inne ważniejsze szkolenia: Terapia Grupowa Wielorodzinna / Multi-Family-Therapy – Anna Freud National Centre for Children and Families of London; Terapia Grupowa Dzieci

„Miasteczko” – wg autorskiego programu mgr. Beaty Kicińskiej.


Doświadczenie zawodowe

Pracę z dziećmi rozpocząłem jeszcze podczas studiów jako wolontariusz, współpracując m.in. z ówczesnym Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej mieszczącym się na ul. Półkole 11, Domem Dziecka znajdujacym się na ul. Rajskiej 10, czy Szkołą dla Dzieci Autystycznych – ul. Szopkarzy 13. Po uzyskaniu dyplomu magistra psychologii rozpocząłem pracę w PPP-4 (gdzie nadal pracuję) oraz byłem pracownikiem m.in. OWPP, Przedszkola Samorządowego Specjalnego nr 100 – os. Urocze15, Publicznego Przedszkola „Jarzębinka” – Swoszowice, ZPSM im. M. Karłowicza.

Moim podstawowym miejscem pracy jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną (dzieci i młodzieży), terapią grupową (dzieci i młodzieży) i terapią rodzinną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej, jak i grupowej.