O nas

Nazywam się Milena Ryznar-Żak. Jestem psychologiem, psychologiem dziecięcym, psychoterapeutą.

Opieram się na podejściach systemowym oraz psychodynamicznym w psychoterapii. Podejście systemowe pomaga mi obserwować pojawiające się trudności dziecka w kontekście rodziny, jest także niezbędne w terapii rodzin i par. W rozumieniu rozwoju dziecka korzystam z podejścia psychodynamicznego, opieram też na nim sposób prowadzenia procesu terapeutycznego, w którym bardzo ważna jest dla mnie relacja.

Pomocnymi narzędziami w mojej pracy są: rysunek, rzeźba, fotografia, bajki terapeutyczne, ruch rozwijający oraz terapia przez zabawę.


Edukacja

  • Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium w 2005), specjalizacja: model integratywny w psychoterapii, studia dzienne 5-letnie.
  • Całościowy 4-letni kurs Psychoterapii uzupełniony o Kurs Podstawy Psychoterapii Dzieci

Kurs jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i prowadzony jest przez Ośrodek Szkoleń Systemowych przy Krakowskim Ośrodku Terapii, zajmującym się terapią dzieci, młodzieży i rodzin.

  • Roczny kurs w konwencji Gestalt Integratywnego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
  • 2-letnie studium pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w MODN Kangur
  • inne szkolenia i warsztaty : Technika dramy w treningu grupowym, Dziecko z ADHD w klasie szkolnej, Jak pomóc krzywdzonemu dziecku, Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży.


Doświadczenie zawodowe

Przez kilka lat prowadziłam psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Medinorm (NFZ).

Jestem założycielką Bronowickiego Gabinetu Psychoterapii.

Na mój model pracy obok edukacji psychologicznej i psychoterapeutycznej wpływa 10-letnie doświadczenie własnej twórczości w obszarze malarstwa i collage, dające mi narzędzia do używania technik plastycznych w celach terapeutycznych.

Poszerzałam moje umiejętności podczas stażów oraz wolontariatów m.in. na Oddziale chorób afektywnych i warsztatach terapii przez sztukę Oddziału Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobami psychicznymi, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Podczas wcześniejszej pracy zawodowej gromadziłam doświadczenia: przez kilka lat prowadząc stałe konsultacje dla przedszkoli i żłobków, w Ośrodku Socjoterapii, w szkołach średnich i policealnych, świadcząc pomoc psychologiczną i prowadząc warsztaty dla organizacji pozarządowych (m.in. Małopolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Uniwersytet Dzieci), zajęcia dla rodziców z niemowlętami w Famidze, a także szkoląc nauczycieli.

Jestem autorką artykułów z psychologii wychowawczej oraz bajek terapeutycznych.

Superwizja i zasady etyczne

Obowiązuje mnie Kodeks Etyczny Psychologa. Pracuję także zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Kodeksy definiują m. in. tajemnicę zawodową.

Pracę terapeutyczną poddaję superwizji.

Współpracownicy

Edukacja

Ukończyłam pięcioletnie, całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii systemowo- psychodynamicznej organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ im. J.J.Haubenstocków w Krakowie. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Wśród innych szkoleń, które odbyłam znajdują się: Szkolenie pt. Podstawy Terapii Dzieci, Kurs Terapii Wielorodzinnej (Multi-Family Therapy) oraz Kurs socjoterapii i treningu psychologicznego.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam poprzez pracę w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz współprowadzenie warsztatów z elementami terapii wielorodzinnej dla dzieci z zaburzeniami zachowania oraz dla rodzin adopcyjnych. Uczestniczyłam również w rocznym wolontariacie z licznymi szkoleniami dotyczącymi pracy z dzieckiem autystycznym. Odbyłam wiele staży i praktyk w placówkach terapeutycznych i szpitalnych m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego w Krakowie, w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Lenartowicza.

Nazywam się Patryk Gramont. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W psychoterapii indywidualnej opieram się na podejściu psychodynamicznym. Natomiast podczas pracy z parami i rodzinami – systemowym.

W terapii z dziećmi opieram się głównie na zabawie symbolicznej, rysunku oraz grach.


Edukacja

  • Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • Całościowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ im. J. J. Haubenstocków w Krakowie, pod naukowym kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
  • Studium Pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej w Krakowie.

Staże: dwumiesięczny staż szkoleniowy w Ambulatorium Terapii Rodzin – KlinikaPsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie; dwumiesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie; trzymiesięczny staż w Zakładzie Psychoterapii – Szpital Uniwersytecki.

Inne ważniejsze szkolenia: Terapia Grupowa Wielorodzinna / Multi-Family-Therapy – Anna Freud National Centre for Children and Families of London; Terapia Grupowa Dzieci

„Miasteczko” – wg autorskiego programu mgr. Beaty Kicińskiej.


Doświadczenie zawodowe

Pracę z dziećmi rozpocząłem jeszcze podczas studiów jako wolontariusz, współpracując m.in. z ówczesnym Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej mieszczącym się na ul. Półkole 11, Domem Dziecka znajdujacym się na ul. Rajskiej 10, czy Szkołą dla Dzieci Autystycznych – ul. Szopkarzy 13. Po uzyskaniu dyplomu magistra psychologii rozpocząłem pracę w PPP-4 (gdzie nadal pracuję) oraz byłem pracownikiem m.in. OWPP, Przedszkola Samorządowego Specjalnego nr 100 – os. Urocze15, Publicznego Przedszkola „Jarzębinka” – Swoszowice, ZPSM im. M. Karłowicza.

Moim podstawowym miejscem pracy jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną (dzieci i młodzieży), terapią grupową (dzieci i młodzieży) i terapią rodzinną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej, jak i grupowej.