O mnie

Nazywam się Milena Ryznar-Żak. Jestem psychologiem, psychologiem dziecięcym, psychoterapeutą.

Opieram się na podejściach systemowym oraz psychodynamicznym w psychoterapii. Podejście systemowe pomaga mi obserwować pojawiające się trudności dziecka w kontekście rodziny, jest także niezbędne w terapii rodzin i par. W rozumieniu rozwoju dziecka korzystam z podejścia psychodynamicznego, opieram też na nim sposób prowadzenia procesu terapeutycznego, w którym bardzo ważna jest dla mnie relacja.

Pomocnymi narzędziami w mojej pracy są: rysunek, rzeźba, fotografia, bajki terapeutyczne, ruch rozwijający oraz terapia przez zabawę.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę.

Edukacja

  • Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium w 2005), specjalizacja: model integratywny w psychoterapii, studia dzienne 5-letnie.
  • Całościowy 4-letni kurs Psychoterapii
  • uzupełniony o Kurs Podstawy Psychoterapii Dzieci

Kurs jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i prowadzony jest przez Ośrodek Szkoleń Systemowych przy Krakowskim Ośrodku Terapii, zajmującym się terapią dzieci, młodzieży i rodzin.

  • Roczny kurs w konwencji Gestalt Integratywnego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
  • 2-letnie studium pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w MODN Kangur
  • inne szkolenia i warsztaty : Technika dramy w treningu grupowym, Dziecko z ADHD w klasie szkolnej, Jak pomóc krzywdzonemu dziecku, Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży.


Superwizja i zasady etyczne

Obowiązuje mnie Kodeks Etyczny Psychologa. Pracuję także zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Kodeksy definiują m. in. tajemnicę zawodową.

Pracę terapeutyczną poddaję superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Obecnie współpracuję jako psycholog i psychoterapeuta z Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Medinorm (NFZ).

Na mój model pracy obok edukacji psychologicznej i psychoterapeutycznej wpływa 10-letnie doświadczenie własnej twórczości w obszarze malarstwa i collage, dające mi narzędzia do używania technik plastycznych w celach terapeutycznych.

Poszerzałam moje umiejętności podczas stażów oraz wolontariatów m.in. na Oddziale chorób afektywnych i warsztatach terapii przez sztukę Oddziału Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobami psychicznymi, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Podczas wcześniejszej pracy zawodowej gromadziłam doświadczenia: przez kilka lat prowadząc stałe konsultacje dla przedszkoli i żłobków, w Ośrodku Socjoterapii, w szkołach średnich i policealnych, świadcząc pomoc psychologiczną i prowadząc warsztaty dla organizacji pozarządowych (m.in. Małopolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Uniwersytet Dzieci), zajęcia dla rodziców z niemowlętami w Famidze, a także szkoląc nauczycieli.

Jestem autorką artykułów z psychologii wychowawczej oraz bajek terapeutycznych.