Rodzice dzieci korzystających z konsultacji psychologicznych bądź terapii proszeni są o wypełnienie:

  • kwestionariusza stanowiącego podstawę wywiadu psychologicznego dotyczącego dziecka (jest on szczególnie przydatny w przypadku konsultacji dzieci do lat 12, jego wypełnienie nie jest obowiązkowe) wraz z polityką prywatności (Rodo)
  • zgody rodzica na kontakt z psychologiem (obowiązkowo, wymóg prawny)

Oba dokumenty można pobrać poniżej.