Rodzice dzieci korzystających z konsultacji psychologicznych bądź terapii proszeni są o wydruk oraz podpisanie:

  • zgody rodzica na kontakt z psychologiem
  • polityki prywatności
  • wypełnionego kwestionariusza stanowiącego podstawę wywiadu psychologicznego dotyczącego dziecka (jest on szczególnie przydatny w przypadku konsultacji dzieci do lat 12, jego wypełnienie nie jest obowiązkowe)

Dokumenty można pobrać poniżej.

zgoda_rodzica.pdf
rodo_bronowicki_gabinet.pdf
pytania_dla_rodzicow.pdf