Dla nauczycieli i przedszkoli

Przedszkolom, żłobkom, szkołom, klubom dziecięcym, ośrodkom rozwoju i innym placówkom zajmujących się opieką i edukacją dzieci oferuję:

OBSERWACJE I KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 • Zbadanie funkcjonowania całej grupy, relacji między dziećmi, między dziećmi a nauczycielami, zauważenie trudności u poszczególnych dzieci
 • Obserwacja dedykowana konkretnemu dziecku/dzieciom, wykazującym trudności.

Po obserwacji połączonej z wywiadem z nauczycielami, specjalistami, rodzicami, analizą dotychczasowej dokumentacji dziecka, możliwe jest wydanie

Opinii psychologicznej na temat dziecka wraz ze wskazaniami co do dalszego wsparcia wychowawczego, edukacyjnego i terapeutycznego.

Ważnym elementem mojej współpracy z przedszkolami są Konsultacje dla nauczycieli/ek przedszkola, opiekunek/ów

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI przez SKYPE, więcej...

Skype: Bronowicki Gabinet Psychoterapii

Aby umówić się na konsultację Skype proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH:

 • "Jak reagować na złość i bunt dziecka. Czemu służy złość i co z nią zrobić. Jak uczyć dziecko radzenia sobie ze złością własną i innych.”
 • "Jak rozmawiać z dzieckiem za pomocą rysunku? Elementy terapii sztuką dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów."
 • "Inteligencja emocjonalna dziecka i nauczyciela."
 • "Jak rozmawiać z rodzicami przedszkolaka/ucznia? Budowanie współpracy z rodzicami wychowanka dla nauczycieli."
 • "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela"
 • "Samoświadomość nauczyciela. Co nauczyciel powinien wiedzieć o sobie by dobrze uczyć i wychowywać?"
 • "Zastosowanie bajek terapeutycznych w pracy nauczyciela przedszkola i wychowawcy. Tworzenie własnych bajek. "
 • Szkolenia "szyte na miarę"- wszelkie zagadnienia z psychologii dziecka i wsparcia dla nauczycieli według zapotrzebowania zamawiającego.

Szkolenia trwają od 2 do 5 godzin zegarowych.

Zapytania o szczegółowy opis szkolenia proszę kierować na psycholog.ryznar@gmail.com

SZKOLENIA I KONSULTACJE DLA LEKTORÓW/ SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

 • Podstawy rozwoju dziecka dla lektorów
 • Najczęstsze trudne sytuacje wychowawcze w pracy lektorów i co z nimi zrobić
 • Konsultacje trudnych sytuacji z pracy lektorów

Spotkania dla lektorów trwają od 90 minut do 5 godzin zegarowych

WARSZTATY DLA RODZICÓW:

 • „Przygotowanie dziecka i rodziców do przedszkola. Rodzice, czy jesteście gotowi?”
 • "Jak reagować na złość i bunt dziecka. Czemu służy złość i co z nią zrobić. Jak uczyć dziecko radzenia sobie ze złością własną i innych”
 • „Trudne pytania. Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności i śmierci. Jak reagować na zainteresowanie dziecka własnym ciałem.”